Start Kontakt
Rekrutacja

Informacje dla kandydatów ubiegających się pierwszy raz o miejsce w Bursie
Etap I – przesłanie Formularza Rekrutacyjnego
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do przesłania formularza rekrutacyjnego.
 
Etap II – spotkanie Kandydata i Rodzica z Dyrektorem lub Wychowawcą Bursy
 
W ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia skontaktuje się z Państwem pracownik Bursy w celu umówienia indywidualnego terminu spotkania Kandydata i Jego Rodzica lub Opiekuna prawnego z Dyrektorem lub Wychowawcą Bursy. Spotkanie to da możliwość wzajemnego poznania się, udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania, obejrzenia miejsca, w którym chcielibyście zamieszkać. 
 
Prosimy o przywiezienie ze sobą wypełnionych dokumentów:
1) Karty Informacyjnej wypełnionej elektronicznie pobierz
2) Podania o przyjęcie do Bursy pobierz
3) Życiorysu pobierz
4) Jednego aktualnego zdjęcia legitymacyjnego
5) Kserokopii świadectwa ukończenia klasy siódmej lub ukończenia szkoły podstawowej.
 
Informacje dodatkowe
* Kandydaci, którzy po pomyślnym przebiegu rekrutacji, z różnych względów, zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym Dyrektora placówki.
* Rodzice lub Opiekunowie prawni przyjętych do Bursy synów, zobowiązani są do podpisania Porozumienia między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR a Rodzicami/Opiekunami prawnymi Bursanta.

 

Informacje dla Bursantów kontynuujących pobyt w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR w roku szkolnym 2021/22

Mieszkańcy Bursy, którzy chcą kontynuować pobyt w placówce w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o przesłanie na nasz adres mailowy dyrektor@szkolnabursa.pl wypełnionych i podpisanych dokumentów:

1. Podania o przedłużenie pobytu w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR (podpisanego przez Bursanta)

2. Podania o przedłużenie porozumienia między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR a Rodzicami Bursanta (podpisanego przez przynajmniej jednego Rodzica)

Dokumenty należy pobrać w zakładce informacje, na podstronie oświadczenia i wnioski. pobierz podania
 
Termin przesyłania podań upływa 31 maja 2021r.
 
Ostateczna decyzja o przyjęciu Bursanta na przyszły rok szkolny nastąpi najpóźniej do 25.06.2021r.
 
Do dnia 31.05.2021r. prosimy o ustalenie miedzy sobą propozycji składów pokojów, w których chcielibyście mieszkać w przyszłym roku szkolnym. Prześlijcie je na podany wcześniej adres mailowy. Wychowawcy będą uwzględniali propozycje uczciwie i jasno omówione między Wami. Osoby, które nie złożą propozycji składu pokoju będą przydzielane do nich losowo.