Start Kontakt
Opłaty

 
Opłata za Bursę wynosi 630 zł miesięcznie (czesne + wyżywienie)
 
Jeśli z przyczyn niezależnych od wychowanka jego nieobecność w Bursie przekroczy:
- siedem dni, możliwe jest odliczenie 90 zł z opłaty miesięcznej;
- jeden miesiąc, opłata ta jest pomniejszona o 370 zł.
 
Nieobecność taka musi być usprawiedliwiona i posiadać obiektywne podstawy np. choroba, pobyt w szpitalu, praktyki zawodowe. Ubiegający się o zniżkę proszeni są o wypełnienie i dostarczenie/przesłanie wniosku o częściowe zwolnienie z opłaty czesnego, najpóźniej 2 tygodnie po powrocie do Bursy pobierz podanie.
 
Opłata miesięczna za luty jest pomniejszona o 180 zł. i wynosi łącznie 450 zł. Ulga ta jest podyktowana feriami zimowymi.
 
Poza opłatą za Bursę pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł za rok.
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej
p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
Santander Bank Polska S.A. 60 1910 1048 2004 4066 1121 0001
 
 
WAŻNE!!! W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko syna oraz miesiąc, którego dotyczy opłata. W sprawach płatności prosimy kontaktować się z biurem pod numerem tel. +48 /12 380 16 28 lub mailowo na adres: ksiegowosc@zmmpir.pl