Start Kontakt
Opłaty

Opłaty w czasie trwania Covid-19
 
Opłata za maj 2021
Kwota podana została Państwu drogą mailową lub telefoniczną.
 
Opłata za czerwiec 2021
Zgodnie z treścią porozumienia, opłata za miesiąc czerwiec wynosi 520 zł.
 
Opłaty poza czasem pandemii
 
Opłata za Bursę wynosi 520 zł miesięcznie (czesne + wyżywienie)
 
Jeśli z przyczyn niezależnych od wychowanka jego nieobecność w Bursie przekroczy:
-czternaście dni, możliwe jest odliczenie 150 zł z opłaty miesięcznej;
-jeden miesiąc, opłata ta jest pomniejszona o 300 zł.
 
Nieobecność taka musi być usprawiedliwiona i posiadać obiektywne podstawy np. pobyt w szpitalu, praktyki zawodowe. Ubiegający się o zniżkę proszeni są o wypełnienie i dostarczenie/przesłanie wniosku o częściowe zwolnienie z opłaty czesnego (pobierz).
 
Opłata miesięczna za luty jest pomniejszona o 150 zł i wynosi łącznie 370 zł (ulga ta jest podyktowana feriami zimowymi). 
 
Poza opłatą za Bursę pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł za rok.
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej
p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
Santander Bank Polska S.A.60 1910 1048 2004 4066 1121 0001
 
 
WAŻNE!!! W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko syna oraz miesiąc, którego dotyczy opłata. W sprawach płatności prosimy kontaktować się z biurem pod numerem tel. +48 /12 380 16 28 lub mailowo na adres: ksiegowosc@zmmpir.pl