Start Kontakt
Opłaty

 
Opłata za Bursę wynosi 550 zł miesięcznie (czesne + wyżywienie)
 
Jeśli z przyczyn niezależnych od wychowanka jego nieobecność w Bursie przekroczy:
- siedem dni, możliwe jest odliczenie 80 zł z opłaty miesięcznej;
- jeden miesiąc, opłata ta jest pomniejszona o 320 zł.
 
Nieobecność taka musi być usprawiedliwiona i posiadać obiektywne podstawy np. pobyt w szpitalu, praktyki zawodowe. Ubiegający się o zniżkę proszeni są o wypełnienie i dostarczenie/przesłanie wniosku o częściowe zwolnienie z opłaty czesnego pobierz podanie.
 
Opłata za styczeń
Opłata miesięczna za styczeń jest pomniejszona o 240 zł (80 zł - nauczanie zdalne 3-9.01.2022r.; 160 zł - ferie zimowe) i wynosi łącznie 310 zł.
 
Opłata za luty
W związku z wcześniejszym powrotem do nauczania stacjonarnego opłata miesięczna za luty wynosi 310 zł.
 
Poza opłatą za Bursę pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł za rok.
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej
p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
Santander Bank Polska S.A. 60 1910 1048 2004 4066 1121 0001
 
 
WAŻNE!!! W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko syna oraz miesiąc, którego dotyczy opłata. W sprawach płatności prosimy kontaktować się z biurem pod numerem tel. +48 /12 380 16 28 lub mailowo na adres: ksiegowosc@zmmpir.pl